Systemoptimering med Öppen Fjärrvärme

Öppen Fjärrvärme öppnar för att kombinationen av fjärrvärme och fjärrkyla ger en… Läs mer

Handelsvinster med Öppen Fjärrvärme

Öppen Fjärrvärme är en modell för marknadsmässig handel med värme. Genom att… Läs mer

EGD20111130-114 Pannvägg

Vinster uppstår när storskaligt möter småskaligt

Öppen Fjärrvärme är en affärsmodell för decentraliserad och fastighetsnära produktion i det… Läs mer

slakthusomradet-nyheter

Fastighetskontoret ser intäktsmöjligheter med Öppen Fjärrvärme

Öppen Fjärrvärme är ett annorlunda miljöprojekt eftersom intäktssidan är och blir ännu… Läs mer

bahnhof-nyhet

Bahnhof bildar dotterbolag för Öppen Fjärrvärme

Bahnhof har startat ett dotterbolag som ska vidareutveckla bolagets datahallsaffär baserat på… Läs mer

case-coop-02

Grönare livsmedelsbutiker med Öppen Fjärrvärme

När Coop blev tillfrågad om att bli pilotleverantör i Öppen Fjärrvärme var… Läs mer

storaskondal12

Stora Sköndal ny fjärrvärmeleverantör

Stiftelsen Stora Sköndal lämnade fjärrvärmen år 2006 och satsade på egen pelletspanna… Läs mer

bahnhof-nyheter

Öppen Fjärrvärme ska locka nya datahallar till Stockholm

Fortum Värme har gått med i det nationella datacenterinitiativet under Business Swedens… Läs mer

Så här blir du leverantör Kontakta oss

Vi köper din överskottsvärme

Har du en datahall, livsmedelsbutik eller annan verksamhet som har överskottsvärme så kan du sälja den till oss. Så här funkar det

Så funkar Öppen Fjärrvärme

Har du överskottsvärme som du idag värmer kråkorna med?
Sälj den till oss och värm stockholmarna istället.

I en datahall finns mängder av servrar som alstrar värme och dessa behöver kylas.

När servrarna kyls bildas överskottsvärme. Vanligen går överskottsvärmen in i en kylmaskin och vidare till ett kyltorn där den fläktas bort.

Med Öppen Fjärrvärme återvinns överskottsvärmen till fjärrvärmenätet via en värmepump.

Den återvunna energin används för att värma och producera varmvatten till Stockholms invånare. På det här sättet tar vi vara på energi som annars skulle gå förlorad.

Läs mer om vårt erbjudande här