Fortum Värme levererar kylalösning till Ericssons nya datacenter i Rosersberg

Fortum Värme och Datacenter i Rosersberg AB, ett helägt dotterbolag till Ericsson, har tecknat avtal för leverans av kyla och värmeåtervinning för Ericssons nya datacenter i Rosersberg norr om Stockholm.

Genom att välja Fortum Värmes lösning för kylning av sitt Globala ICT Center (GIC) kan Ericsson sänka sina kapitalkostnader och nå en påtagligt bättre driftsekonomi samtidigt som stora miljövinster uppnås.

Fortum Värme levererar vattenburen kyla med återvinning av värmen från anläggningens servrar som används för att värma bostäder och kontor som är anslutna till företagets fjärrvärmenät, istället för att överskottsenergin fläktas bort i datacentret.

Affären omfattar leverans av kyla på 10 MW och 80 GWh återvunnen energi per år. Överskottsvärmen från anläggningen räcker för att värma 15 000* lägenheter, motsvarande en stad av Arvikas storlek. Förutom affärens ekonomiska nytta, väntas koldioxidutsläppen minska med motsvarande 4 800 ton per år.

”Vi arbetar hårt för att få fler datahallar till Stockholm. Våra lösningar för datahallskyla och värmeåtervinning ger stora fördelar för både kunderna och miljön. Stockholm är en bra lokalisering för ICT-företag generellt och med vårt kylaerbjudande får våra datahallskunder en tydlig konkurrensfördel”, säger Peter Sivengård affärsutvecklare på Fortum Värme.

Det nya datacentret i Rosersberg planeras stå klart hösten 2017.

*(3:a enligt nybyggnadsregler)