195 ton minskad oljeanvändning under januari

Det senaste årets alla värmerekord till trots, årets första månad blev kall med temperaturer ner mot minus tjugo grader. Genom Öppen Fjärrvärme och återvinning av över 1000 MWh överskottsvärme kunde oljeanvändningen under januari månad minskas då spetsproduktion kunde undvikas, och det tonvis.

Januari månad blev kall och Fortum Värmes samtliga produktionsanläggningar i Stockholmsområdet gick på högvarv. Genom Öppen Fjärrvärme och återvinning av överskottsvärme från bland annat datahallar och livsmedelsindustri, kunde Fortum Värme under januari månad bidra till att oljeanvändningen under denna period, kylan till trots, reducerades med cirka totalt 195 ton vilket motsvarar uppvärmning av cirka 370 villor.

Genom att på detta sätt återanvända energi som annars skulle gå förlorad bidrar Öppen Fjärrvärme till minskad energianvändning och minskade utsläpp, en viktig del i den framtida hållbara staden.