Systemvariabler Stockholm Norr & Söder

Följande prognoser avser fjärrvärme och fjärrkyla på systemnivå. Faktiska utfall kan komma att avvika från gjorda prognoser. Prognoser för enskilda leveranspunkter lämnas ej. Fortum Värme svarar inte för eventuella avvikelser eller felaktigheter i nedanstående information.

Sidan senast uppdaterad 2017-07-19, kl 15:35

Datum 2017-07-20 2017-07-19 2017-07-18
LastprognosEffekt, MWEnergi, MWhEffekt, MWEnergi, MWhEffekt, MWEnergi, MWh
LAST V STON84,581 916,5587,961 854,9283,031 862,17
LAST V STOS270,456 358,36300,596 356,73281,726 343,54
LAST K STON6,12128,836,12125,296,73132,69
LAST K STOS93,411 584,7392,681 553,27107,941 691,77
TempprognosDYGNSMEDEL,°CSTD AV, °CDYGNSMEDEL,°CSTD AV, °CDYGNSMEDEL,°CSTD AV, °C
TUTE P STON16,13,715,43,716,73,7
TUTE P STOS16,63,916,03,917,13,9
TRET V STON43,56,743,26,643,86,8
TRET V STOS43,45,943,35,843,55,9
TRET K STON13,80,913,80,913,90,9
TRET K STOS13,42,113,32,113,52,1
Definitioner
 • Tid och datum avser svensk standardtid.
 • Temperaturer anges om inte annat framgår i grader Celsius.
 • Energi anges om inte annat framgår i MWh. Effekt anges om inte annat framgår i MW.
 • Dygnsmedel avser om inte annat framgår ett oviktat medel av timvärden.
 • Std av avser om inte annat framgår standardavvikelse för den stokastiska variabeln under ett dygn.
Förklaring av variabelbeteckningar
 • LAST V STON  Prognos för sammantagen värmeförbrukning i Fortum Värmes sammanhängande fjärrvärmenät i Nordvästra Stockholm.
 • LAST V STOS  Prognos för sammantagen värmeförbrukning i Fortum Värmes sammanhängande fjärrvärmenät i Centrala-Södra Stockholm.
 • LAST K STON  Prognos för sammantagen kylaförbrukning i Fortum Värmes fjärrkylanät i Kista.
 • LAST K STOS  Prognos för sammantagen kylaförbrukning i Fortum Värmes fjärrkylanät i City och på Södermalm i Stockholm.
 • TUTE P STON  Prognos för utomhustemperatur i °C i Upplands Väsby
 • TUTE P STOS  Prognos för utomhustemperatur i °C i Bromma
 • TRET V STON  Prognos för flödesviktad returtemperatur i Fortum Värmes i Fortum Värmes fjärrvärmenät i Nordvästra Stockholm.
 • TRET V STOS  Prognos för flödesviktad returtemperatur i Fortum Värmes i Fortum Värmes fjärrvärmenät i Centrala-Södra Stockholm.
 • TRET K STON  Prognos för flödesviktad returtemperatur i Fortum Värmes fjärrkylanät i Kista.
 • TRET K STOS  Prognos för flödesviktad returtemperatur i Fortum Värmes fjärrkylanät i City och på Södermalm i Stockholm.
Rättigheter

© Copyright 2017, Fortum Värme. Öppen Fjärrvärme är ett skyddat varumärke som ägs av Fortum Värme.