Axfood deltar i Fortums banbrytande projekt med öppen fjärrvärme

Åsa Domeij

Axfood, ett av Sveriges ledande företag inom detalj- och partihandeln i Sverige, har skrivit en avsiktsförklaring om att delta i Fortums pilotprojekt Öppen fjärrvärme. Axfood, som bland annat driver detaljhandel genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra avser att delta med 3-4 anläggningar runt om i Stockholm. Målet för Axfood är att sälja överskottsvärme från kylanläggningar i deras livsmedelsbutiker till Fortum Värme.

Fortum öppnar fjärrvärme- och fjärrkylasystemen för att möjliggöra ett energieffektivt samarbete mellan kunder och Fortum till ömsesidig ekonomisk och miljömässig nytta. Öppen fjärrvärme innebär att den som levererar värme till Fortums nät ska få marknadsmässigt betalt. Värme- och kylsystemen i Stockholm behöver inte begränsas till produktion i Fortums egna anläggningar. Genom att låta värme och kyla produceras i de anläggningar där det kan göras till lägst kostnad och genom att återvinna mer överskottsenergi kan betydande värden skapas för alla inblandade.

– Fortums erbjudande är högintressant för oss. Våra livsmedelsbutiker använder stora mängder energi för att upprätthålla kyla dygnet runt, och i den processen genereras värme som vi inom ramen för Öppen fjärrvärme kan sälja tillbaka till Fortum. Den typen av lösningar är nytänkande och passar mycket bra i in i vårt hållbarhetsarbete, säger Åsa Domeij, ansvarig för miljö och socialt ansvar på Axfood.

Öppen fjärrvärme erbjuder ett antal olika prismodeller beroende på vilken typ av leverans det handlar om. I princip kan alla typer av värme och kyla bli aktuella om energikällorna är anslutna till Fortum Värmes nät.

– Vi vill skapa en ny marknad för återvunnen energi i Stockholm. Genom samverkan med våra kunder återvinner vi energi, sparar pengar och gör fjärrvärmen ännu mer hållbar. Det är oerhört roligt att en ledande aktör som Axfood är med i utvecklingen av detta, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme.

Bland de anläggningar som är aktuella för att delta i Öppen fjärrvärme finns Hemköpsbutikerna på Östermalmstorg och Birger Jarlsgatan, Hemköp City (Åhlénshuset) samt Willys Hemma på Götgatan. Samtliga av Axfoods livsmedelsbutiker inom pilotprojektet har kylmaskiner installerade för kyl- och frysdiskar som avger överskottsvärme. Beroende på temperaturer som avges från maskinerna kan det bli aktuellt att ta in den direkt mot fjärrkylan alternativt att höja upp temperaturen med en värmepump för att kunna leverera in mot fjärrvärmereturen eller till prima fjärrvärme delar av året. Studien som genomförs kommande veckor kommer gå igenom dessa alternativ och se vad som passar de olika butikerna bäst. Målet är att leveranserna ska påbörjas under oktober månad.