Bahnhof bildar dotterbolag för Öppen Fjärrvärme

Bahnhof har startat ett dotterbolag som ska vidareutveckla bolagets datahallsaffär baserat på Öppen Fjärrvärme. Gränssnittet gentemot Fortum Värme går vid anslutningen till fjärrvärmenätet, men det som finns inne i datahallen är Bahnhofs egen affär.

– Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och vi såg tidigt att vi var i stort sett ensamma i vår bransch med detta. Det blev en morot för oss och vi tänkte att om vi lyckas ger det oss ett stort försprång, åtminstone tre år före våra konkurrenter, enligt Gustav Bergquist, teknisk chef för Bahnhof som äger och driver tre datahallar i Stockholm.

Bahnhofs syfte med dotterbolaget är att paketera de egna lösningarna som består i att värmeåtervinna från de tre egna datahallarna till Fortum Värmes fjärrvärmenät i Stockholm.

– Vi arbetar på att projektera nya datahallar baserade på lösningar som utgår från Öppen Fjärrvärme i riktigt stor skala. Vi bygger en hel kedja inuti datahallen som gör att vi får ännu större utväxling av värmeåtervinningen säger Gustav Bergquist.

Om det här får fäste, menar Gustav Bergquist, är giftermålet mellan datahallsbranschen och energibranschen” en mycket intressant och oväntad utveckling av pilotprojektet med Fortum Värme.

– I dag ser vi vår produkt som en datahall, men om vi ändrar perspektivet mer mot energi, då kommer en av våra viktigaste intäktskällor att komma från försäljning av värme. Så nu bygger vi en värmeproduktionsanläggning, säger han.

I Bahnhofs kalkyler inför projektet ingick livslängden på en datahall, som ska hålla i tio år, vilket innebär att all infrastruktur som stoppas in där måste hålla lika länge. Av de första beräkningarna framgick det att det skulle ta tre år att täcka kostnaderna för att vara med i pilotprojektet.

– Det betydde att vi skulle göra ett överskott under sju år, vilket vi bedömde vara bra. Den ekonomiska modellen blev till slut så bra att frågan väcktes att flytta på andra, redan befintliga projekt, till förmån för Öppen Fjärrvärme.

Bahnhof äger och driver tre datahallar i Stockholm. Bolaget är noterat på Aktietorget, och har två huvudägare, Jon Karlung och Andreas Norman