Mediearkiv

Mitt i Stockholm och SVT Lokalnytt om Fortum Värmes planer på datahall i Skarpnäck

I en artikel från Mitt i Stockholm från 25 november beskrivs Fortum Värme planerar att bygga en stor datahall i Skarpnäck. I artikeln beskrivs att överskottsvärmen från datahallen ska kunna värma upp 30 000 bostäder i Stockholm och att Stadsbyggnadsnämnden har nu sagt ja till att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området.
Läs hela artikeln ”Politiskt ja till Fortums plan: Miljardsatsning på datahall”

Fortum Värmes planerade datahall i Skarpnäck uppmärksammade också av SVT Lokalnytt, se hela inslaget här

Fastighetstidningen uppmärksammar värmeåtervinning från datahallar

Allt fler ser nyttan och möjligheterna i att återvinna överskottsvärme från datahallar. Fastighetstidningen skriver i sitt senaste nummer att återvinning av värme från serverhallar nu används till att värma upp delar av Linköpings universitet. I artikeln refereras till Fortum Värmes leverantör GleSYS som från sin datahall i Västberga, inom kort kommer att leverera överskottsvärme till Fortum Värme motsvarande uppvärmning av 700 lägenheter i Stockholm.
Läs hela Fastighetstidningens artikel om värmeåtervinning från serverhallar

Värmeåtervinning ska locka datahallar till Stockholm

Fjärrvärmetidningen 5/6 september 2016
Värmeåtervinning till fjärrvärmenätet ska öka Stockholms möjligheter att locka till sig nya datahallar på den internationella marknaden. En rad aktörer står bakom Fortum Värme för att förverkliga den visionen. En lägre elskatt kan bli en bra draghjälp.

Läs hela Fjärrvärmetidningens artikel om värmeåtervinning i datacenter
Läs även den sammanhörande artikeln om skattelättnad för datacenter

Erik Rylander i intervju om Stockholm som hub för datahallar

I dagarna presenteras samarbetet mellan Stockholm Business Region, Exploateringskontoret, Stadsbygnadskontoret, Stokab, Fortum Värme, och Ellevio som syftar till få fler stora, internationella aktörer att välja Stockholm som plats för sina datahallar. 16 maj medverkade Öppen Fjärrvärmes Erik Rylander, tillsammans med Torbjörn Bengtsson på Stockholm Business Region i ett nyhetsinslag för Sveriges Radio.
Lyssna på hela radioinslaget om Samarbetet kring gröna datahallar i Stockholm