CIO Awards: Köper in Servervärme

Den som sätter upp en Datahall i Stockholm idag kan inte bara låta spillvärmen gå ut i fjärrvärmenätet där den gör nytta – den kan få betalt för det också. Fortum värme har öppnat en marknadsplats för värme under namnet Öppen fjärrvärme. Läs hela artikeln här