Datahallar spar 245 miljoner per år om elskatten sänks

It-företag som driver datahallar kan framöver få en reducerad elskatt med 245 miljoner årligen, räknat på befintliga anläggningar. Det är iallafall vad regeringens tillsatta utredare nu föreslår.

Resultatet av en utredning som regeringen initierat kan komma att resultera i att elskatten för it-företag med datahallar sänks. Detta skulle för företag i branschen innebära sänkta elkostnader på upp mot 245 miljoner kronor per år. För Öppen Fjärrvärmes kunder, som i sina datahallar återvinner värme i fjärrvärmenätet, innebär en sänkning av elskatten att dessa istället förväntas få intäkter från värmeåtervinning som motsvarar datahallens driftkostnad för el.

I utredningens motiveringen beskrivs en sänkt elskatt också som viktig för att locka internationella it-företag till Sverige. Under senare år har flera av de större it-företagen valt Norden som plats för sina datacenter och i Danmark och Finland, där flera större aktörer redan valt att etablera sina datacenter har man redan genomfört liknande sänkningar av elskatten.

Förslaget skulle innebära att it-branschen betalar lika mycket elskatt som den traditionella industrin vilket är 0,5 öre per kilowattimme. Den föreslagna sänkningen ska enligt utredningen inte bara gälla de riktigt stora datacentren, motsvarande sänkning skall ske för alla anläggningar med en effekt på minst 0,5 megawatt. För Öppen Fjärrvärmes potentiella kunder är detta bara ett ytterligare argument för att förlägga sina datahallar i Stockholm.