DN: Så kan värmen tas till vara

I samhället idag finns mängder med överskottsvärme som bara fläktas bort i till exempel datahallar och livsmedelsbutiker. Med hjälp av en teknisk lösning kan man istället föra ut den till fjärrvärmenätet och värma stockholmarna. DN-artikel2