Energi & Miljö uppmärksammar att datacenter värmer 10 000 lägenheter i Stockholm

DigiPlex kommer att leverera 5 MW värme, vilket räcker för att värma 10 000 lägenheter, till Stockholm Exergi. Samarbetet är det första i världen där ett datacenter som redan är i drift och använder sig av en indirekt luftkylningsteknik modifieras för att kunna leverera överskottsvärmen till fjärrvärmenätet.

Läs hela artikeln om värmeåtervinning av Energi & Miljö