Energi och Miljö: kyldiskar skall leverera fjärrvärme

Livsmedelsbutiker, saluhallar och kyl- och fryslager kan bli leverantörer av fjärrvärme. Hur det ska gå till testas just nu i ett projekt
drivet av Fortum. Läs hela artikeln här