Energinyheter: Hur kan man öka andelen återvunnen restvärme?

I dagsläget återvinns endast en relativt liten andel av den restvärme som industriföretag runtom i landet genererar i samband med sina industriella processer. Sviktande lönsamhetskalkyler och samarbetssvårigheter mellan industriföretag och fjärrvärmeproducenter har hittills bidragit till att hålla nere andelen återvunnen restvärme. Läs hela artikeln här