Fastighetskontoret ser intäktsmöjligheter med Öppen Fjärrvärme

Öppen Fjärrvärme är ett annorlunda miljöprojekt eftersom intäktssidan är och blir ännu mer intressant när projektet övergår från utveckling till kontinuerlig drift. Det anser Christer Thönell, tekniskt ansvarig för Öppen Fjärrvärme på Fastighetskontoret, Stockholm stad.

Staden deltar i många energiprojekt och Tommy Waldnert, administrativt ansvarig för Öppen Fjärrvärme på Fastighetskontoret, menar att intäktsmöjligheten med Öppen Fjärrvärme är en viktig drivkraft.

–Tanken är att vi ska tjäna pengar genom att delta i Öppen Fjärrvärme. Det, och att ta tillvara energin, är våra huvudsyften för att vara med, säger han.

Stockholm stad deltar med två anläggningar i Öppen Fjärrvärme, Östermalmshallen och Hus 13 i Slakthusområdet.

– I Östermalmshallen tar vi vara på överskottsvärmen som kommer från kylmedelskretsarna till våra kylmaskiner, dels tar vi tillvara på energin som bildats i kylmaskinerna, dels höjer vi temperaturen med hjälp av värmepumpar och skickar ut den på fjärrvärmenätet, säger Christer Thönell.

En annan stor fördel är att Fastighetskontoret kan minska på inköpt fjärrkyla för att kyla maskinerna.

I Hus 13 i Slakthusområdet används värmen från den gemensamma kylcentralen för de omkringliggande livsmedelsföretagen.  Fastighetskontoret höjer temperaturen med hjälp av värmepumpar så att energin kan levereras ut på fjärrvärmenätet.

– Det är slutbesiktigat för vår del, men jag har begärt att få en lathund över hur anläggningen fungerar. Det här är komplicerad teknik så vi behöver hjälp med att kunna läsa av när vi ska köra för att det ska löna sig ekonomiskt, samt vid vilka temperaturer vi inte ska köra. Till exempel när det är för höga temperaturkrav för att anläggningen ska klara det, säger Christer Thönell.

Det var framsynt att ha flera aktörer i samma fjärrvärmenät, menar Christer Thönell. Kanske var det så att ett av skälen till att Fortum Värme valde att satsa på Öppen Fjärrvärme är den politiska diskussionen om att öppna fjärrvärmenätet för flera olika aktörer.

– På det sättet ligger ju Fortum Värme före eventuella politiska beslut att släppa in andra, säger Christer Thönell.

Christer Thönell tror att det vore bra om Fortum Värme tillhandahöll en tjänst som håller koll på att anläggningarna körs på ett effektivt sätt.

– Det är väldigt komplext, jag tror att Fortum Värme måste tillhandahålla en tjänst som visar när det är ekonomiskt bra att köra, eller inte köra, avslutar han.