Sveriges första handelsplats för överskottsvärme är lanserad

Fortum Värme har invigt Sveriges första återvinningsmarknad för överskottsvärme. Potentialen är stor, bara överskottsvärmen från datahallar i Stockholm motsvarar årsuppvärmningen av ca 60 000 normalstora lägenheter. En stor publik samlades i bankettsalen på Clarion Sign i Stockholm för att ta del av världshändelsen, lanseringen avÖppen Fjärrvärme. 

Öppen Fjärrvärme innebär att vi går från att endast producera och distribuera värme och kyla till att öppna upp våra nät för handel av värme och kyla. Tidigare har överskottsvärmen från exempelvis datahallar och livsmedelsbutiker inte kunnat tas tillvara utan gått till spillo. Med ett nytt koncept som använder beprövad teknik möjliggörs återvinning av energi som alla parter gynnas av. Alla företag och verksamheter som har överskottsvärme och som ligger nära vårt fjärrvärme- eller fjärrkylanät kan sälja energi till marknadspris.

Anders Egelrud, Fortum Värmes VD, påtalade från invigningsscenen att Öppen Fjärrvärme är en unik handelsplats som kommer att förändra utvecklingen av fjärrvärmemarknaden i Stockholm. Det påskyndar utvecklingen till ett mer effektivt, lönsamt och hållbart energisystem menar Ander. Vidare tror han även att modellen på sikt ska kunna spridas till andra länder och på så sätt förändra branschen i sin helhet.

Med vid lanseringen fanns även Stockholms Stads finansborgarråd Karin Wanngård. Wanngård. Hon menar att Öppen Fjärrvärme bidrar till utvecklingen av Stockholm stad som en hållbar stad och att Öppen Fjärrvärme gör Stockholm attraktiv för att lokalisera verksamheter som genererar överskottsvärme och som behöver kyla.

Öppen Fjärrvärme är ett projekt som sedan 2013 har testats och utvecklats i samarbete med ett tiotal företag och organisationer där deras överskottsvärme förts ut i Stockholms fjärrvärmenät. Stockholms stad, Bahnhof, Coop, ICA, Stiftelsen Stora Sköndal och Hemköp, är alla piloter som nu kan omvandla en kostnad till en intäkt. Förutom dessa piloter har Fortum Värme redan identifierat några hundra ytterligare möjliga kunder. Det är med andra ord sluteldat för kråkorna i Stockholm.

Nedan finns en sammanställning av lanseringen av Öppen Fjärrvärme den 21 oktober och de filmer som visades.