Fortum deltar i nationell ”jakt” på nya datorhallar

datahall

Fortum Värme har nyligen gått med i det Nationella datacenterinitiativet under Business Swedens flagg. 

Tillsammans med olika regionala sammanslutningar och några andra företag med intressen i datacenterbranschen ska Fortum Värme medverka till att nya datahallar lokaliseras till Sverige – och Stockholm. Här finns stora möjligheter att bygga verkligt gröna datahallar inom ramen för Öppen fjärrvärme.

I det Nationella datacenterprojektet ingår både industriella och offentliga partners. Syftet är att locka ännu fler datahallsbyggare att placera sitt nya datacenter här. Varje medlem i Initiativet deltar i en sammanslagen front för att locka hit utländska intressenter.

– Men när vi väl fått någon att bli intresserad av Sverige, då börjar den inbördes dragkampen om var datahallen ska lokaliseras, säger Tomas Sokolnicki, som driver det Nationella datacenterinitiativet hos Business Sweden.

Sammanslutningen har funnits under ett par år och har gjort flera gemensamma resor med syftet att marknadsföra Sverige. Initiativet har även löpande kontakt med potentiella kunder genom en gemensam säljresurs baserad i USA. Många olika kommuner och regioner tävlar sinsemellan med att erbjuda de bästa etableringsförutsättningarna för nya datahallar.

Fortum Värme har genom projektet ”Öppen fjärrvärme” exceptionellt goda förutsättningar att ta emot och erbjuda framtidslösningar för datahallar genom möjligheten att koppla dem till fjärrvärmenätet i Storstockholm.

Bland deltagarna i Nationella datacenterinitiativet finns bland annat den nordliga sammanslutningen med namnet Node Pole som drivs av Luleå, Boden och Piteå. Övriga regionala intressen i Initiativet är bland annat Skellefteå, Östersund-Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna samt de tre storstäderna..

Förutom Fortum Värme deltar företag som Telia Sonera, International Carrier, Vattenfall och Coromatic.

I och med Fortum Värmes medverkan i Initiativet tillförs Sverige unika förutsättningar vid en datahallsetablering i Stockholm genom möjligheterna till återvinning av värme och fjärrkyla.

Business Sweden med sina mångåriga internationella kontakter har fungerat som en dörröppnare till att intressera branschen för Sverige.

De deltagande regionerna och företagen enas i en gemensam front tillsammans med Business Sweden för att marknadsföra Sverige som bästa land att bygga nya datahallar i. Business Sweden skapar en ”portfölj” med ett gemensamt nationellt erbjudande med beskrivning av energimarknaden, prissättning, bland annat på el, produktionsinfrastruktur och infrastrukturen kring fibernäten.

– När vi har en intressent till att lokalisera i Sverige börjar deltagarna i initiativet tävla om vilken ort som ska få lokaliseringen. Utifrån material som orterna själva ställer samman väljer kunderna vilka kommuner de vill undersöka närmare genom besök och uppföljning. Vi från Business Sweden lägger oss inte i, men vi hjälper till och reser runt med intressenterna så att de själva får träffa de lokala företrädarna, säger Tomas Sokolnicki.

För Fortum Värme framstod det som självklart att vara med i Initiativet, enligt Per Gullbrand, marknadschef på Öppen fjärrvärme.

– Vi vill naturligtvis delta i den största satsningen i det här landet för att attrahera stora datahallar till Stockholm, eftersom vi har en perfekt infrastruktur och ett världsledande affärskoncept för storskalig värmeåtervinning, säger han.

Fortums koncept skiljer sig från övriga deltagare i projektet.

– Det gör vi genom att skapa en teknisk samverkan som innebär att vi och våra kunder inom Öppen fjärrvärme lever ihop symbiotiskt och drar nytta av varandra inte bara när vi startar projektet, utan även i framtiden, säger Per Gullbrand.

Sista ordet går till Tomas Sokolnicki på Business Sweden:

– Datahallsindustrin är en industri som växer snabbt. Det började i USA, men det behövs mycket starkt växande kapacitet i de tre stora världsdelarna Europa, Asien och Amerika, säger han.

Christer Fälldin

Bilden: Datahallen på bilden är Bahnhofs Pionen i Stockholm.