Fortums seminarium om Öppen fjärrvärme i Almedalen

På Fortums seminarium om Öppen fjärrvärme i Almedalen diskuterades hur fjärrvärmemarknaden kommer att förändras framöver. Kan Öppen fjärrvärme utgöra en förebild för hur fjärrvärmenäten runt om i Sverige kan bli mer öppna och bättre ta tillvara överskottsvärme hos kunderna?

Medverkande i seminariet var Anders Egelrud, VD Fortum Värme, Åsa Domeij, Hållbarhetsansvarig Axfood, Klas Gustafsson VD Tekniska Verken i Linköping och Katarina Abrahamsson, Fjärrvärmesamordnare Energimarknadsinspektionen.

Idag har vi en stor del värme i samhället som går förlorad och som vi i framtiden skulle kunna utnyttja istället för att producera ny värme. För att vi ska kunna ta tillvara på den värmen kräver det ökad samverkan och integrering mellan producenter och kunder. Idag finns en skarp gräns vid kundens mätare, men i framtidens energisystem måste vi vidga det synsättet och hitta modeller som alla parter kan dra nytta av. I pilotprojektet Öppen fjärrvärme kommer cirka 20 piloter att från och med september leverera in värme på Fortums fjärrvärmenät.

– Med Öppen fjärrvärme som modell kommer vi att komplettera den storskaliga produktion vi har idag med småskalig produktion, allt ifrån större industrier till livsmedelsbutiker, bostadsrättsföreningar och serverhallar. Utmaningen blir att samtidigt hitta systemoptimering som fungerar och att utveckla ett dynamiskt nät som alla får nytta av, berättade Anders Egelrud.

Axfood deltog i seminariet

Axfood är ett av företagen som valt att delta i Öppen fjärrvärmes pilot. Åsa Domeij, Hållbarhetsansvarig på Axfood ser Öppen fjärrvärme som en viktigt pusselbit i deras hålbarhetsarbete.
– Vi arbetar med att minska elanvändningen och att köpa rätt el och nu med Öppen fjärrvärme kommer vi att ta tillvara på en resurs som annars går förlorad. Värmen från våra kylmaskiner skickas ut till ingen nytta i nuläget. Vi vill på sikt också se om det här kan spridas i hela landet, sa Åsa Domeij.

Det finns en utmaning i att hitta regelverk som passar alla då förutsättningarna för fjärrvärmen ser olika ut i landet. Regler som tas fram måste vara så flexibla att de går att applicera i olika system.

Energimarknadsinspektionen har ett uppdrag att ta fram en modell för hur producenter av värme kan få leverera på fjärrvärmenäten. Det framkom att Energimarknadsinspektionen tycker att Öppen fjärrvärme är ett spännande och intressant projekt som kan vara ett bra inspel i arbetet med modellen.

Utvecklingen som vi står inför är nödvändig och Öppen fjärrvärme kan vara en viktig pusselbit för att fjärrvärmen ska kunna vara en del av den hållbara staden även i framtiden.

Åsa Domeij om Öppen fjärrvärme

Läs Åsa Domejs blogginlägg om seminariet