Framtidens Fjärrvärme – Öppen Fjärrvärme på plats

Konferensen Framtidens Fjärrvärme, 18-19 februari i Stockholm har ett program laddat med högaktuella praktikfall och kända experter inom fjärrvärmebranschen. Årets huvudfråga – Hur står sig fjärrvärmen i den hårda konkurrensen?

Idag avslutas konferensen Framtidens Fjärrvärme där Öppen Fjärrvärme finns på plats och representeras av Peter Sivengård som även är en av talarna. Titeln på Peters presentation är ”Öppen Fjärrvärme – samverkan och innovation skapar framtidens urbana energisystem”.
Läs Peters hela presentation här

Deltagarna i konferensen får ta del av både teoretiska och praktiska strategier från aktörer i framkant med syfte att ge konkreta tips och idéer på hur fjärrvärmen samverkar bäst med kommunen, industrin och kunder, hur du får lönsammare pris- och affärsmodeller samt vad framtiden kommer att innebära för fjärrvärmen.