GleSYS ger värme till 1 000 lägenheter

Se hur GlenSYS minskar sina koldioxidutsläpp med upp till 850 ton per år genom att ta tillvara på överskottsvärmen istället för att elda för kråkorna, dessutom värmer dom 1 000 lägenheter i Stockholm!