Grön trend inom datahallsbranschen

Grönt är ett ord i tiden, liksom gröna datahallar. För att möta marknadens växande efterfrågan av datahallstjänster jobbar Fortum Värme sen en tid tillbaka tillsammans med ett antal strategiska partners för storskalig etablering av världens mest miljövänliga och energieffektiva datahallar i Stockholm. Att tre viktiga datahallssägare som Ericsson, IBM och GleSYS nu tecknat avtal visar på ett ökat intresse för kylalösningar och värmeåtervinning med Fortum Värme som leverantör och partner.

Ett grönt tänk genomsyrar den allt hetare datahallsbranschen. Ericsson, IBM och GleSYS är tre företag som nyligen tecknat avtal med Fortum Värme. Att till fjärrvärmenätet ta tillvara på datahallars överskottsvärme blir en alltmer naturlig och etablerad lösning och kan på sikt bli en betydande del i stadens uppvärmning.

I takt med den växande smarta staden satsar nu Stockholms Stad, Stockholm Business Region och Stokab tillsammans med Fortum Värme och Ellevio på lanseringen av ett erbjudande som gör Stockholm till det självklara valet för internationella, gröna datahallar. Genom hållbara alternativ som pålitlig leverans av förnybar el och värmeåtervinning skapas förutsättningar som ger Stockholm stora konkurrensfördelar jämfört med övriga Europa. En lansering av erbjudandet mot den nationella och den internationella marknaden planeras i början av december. Läs mer om erbjudandet mot internationella datahallar

Återvinning av värme från datahallar kan 2026 stå för uppvärmning av närmare 200 000 lägenheter i Stockholm.

Förutom lönsamheten i värmeåtervinning tar datahallsägarna tillsammans med Fortum Värme ytterligare ett viktigt kliv mot stadens klimatmål – ett fossilbränslefritt Stockholm senast 2040.