Het Nationaal Warmte Congres i Holland, Öppen Fjärrvärme är där.

Per Gullbrand representerar Öppen Fjärrvärme på holländska mässan Het Nationaal Warmte Congres i Utrecht, 26 november. Som en av eventets huvudtalare kommer Per att tala om den marknad och de unika möjligheter som skapats i Stockholm då Fortum Värmes fjärrvärmenät öppnats upp för handel.

Het Nationaal Warmte Congres (National Heat Conference) i Holland är en nationell mässa som främst vänder sig till intressenter inom värmsektorn, en sektor man just nu håller på att ser över och utveckla. Bland annat undersöker man möjligheterna till att öppna upp för nya hållbara energilösningar och verkar för ett ökat samarbete mellan regering och industri för framgångsrika projekt och hållbara lösningar.

Som en av eventets sex huvudtalare kommer Per Gullbrand att tala om Stockholms unika fjärrvärmenät, om fördelarna med fjärrvärme som hållbar energikälla och hur man, genom att ha öppnat upp fjärrvärmenätet i Stockholm skapat en ny marknad för återvinning av överskottsenergi.

Inför årets mässa publicerade mässarrangören Euroforum en artikel med Per där han berättar om möjligheterna med Öppen Fjärrvärme och även svarar på en rad frågor.Läs hela artikeln här.