Intresset för Öppen Fjärrvärme allt starkare

Intresset för Öppen Fjärrvärme och den marknad för handel med överskottsenergi som Fortum Värme öppnat upp för är idag stort, både nationellt och internationellt. Allt fler uppmärksammar de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att sälja och leverera överskottsenergi till fjärrvärmenätet.

Intresset och efterfrågan för återvinning av överskottsenergi från datahallar är starkt. Det är Banhofs planerade datahall och projekt Elementica i Hjorthagen ett bra exempel på. Investeringsviljan är stor, den första finansieringsrundan övertecknades direkt. Detta visar inte minst att fler än Fortum tror på att en storskalig värmeåtervinning från datahallar kommer att vara en viktig del av framtidens urbana energisystem.

Öppen Fjärrvärme har även, under senare tid representerats både på den internationella datamässan Datacenter Dynamics i London samt på mässan National Heat Days i Holland. Som inbjudna talare har Erik Rylander och Per Gullbrand lyft fram många av de fördelar som Stockholm och dess unika fjärrvärmenät erbjuder i och med etablering av stora, internationella datahallar. Hos Gävle Energi presenterades samtidigt Öppen Fjärrvärme för delegater från Österrike i samband med arbetet kring det europeiska projektet Stratego.

Som en del i en positiv trend är Öppen Fjärrvärme i år, även nominerade till ”Årets hållbara projekt 2015” av CIO Sweden. Om en vecka, den 14 december delas priset ut på Berns, Stockholm och det är tack vare den stora uppmärksamhet som konceptet skapat på den svenska it-marknaden som gör att Öppen Fjärrvärme nu är en av de nominerade tillsammans med två andra framstående företag.