Konferens med framtidens teknik för värmeåtervinning i fokus

Igår tisdag, 31 maj anordnade Fortum Värme en konferens på Open Lab, KTH med fokus på innovativa lösningar för framtidens gröna och hållbara datahallar. Bakgrunden till seminariet är det samarbete som inletts mellan Stockholm Stad, Stockholm Business Region, Stokab, Ellevio och Fortum Värme gällande etableringen av stora datahallar med värmeåtervinning i Stockholm. Ambitionen är att attrahera framtida investeringar i datahallar och genom värmeåtervinning från dessa säkerställa en väsentlig del av Stockholms uppvärmningsbehov.

Ett 30-tal speciellt inbjudna personer med gedigen kompetens och erfarenhet från datahalls- och värmebranschen både i Sverige och utomlands, samlades igår på Open Lab, Tekniska högskolan i Stockholm. Bakgrund och syfte med konferensen var att identifiera och presentera dagens och morgondagens lösningar som kan göra datahallsbranschen grön och effektivare, inte minst genom värmeåtervinning.

– Stockholm är på väg att bli en oerhört attraktiv plats för lokalisering av framtidens gröna hallar. Samarbetet med Staden, potentialen till storskalig och för bägge parter lönsam värmeåtervinning, ett el-erbjudande med mycket lågt CO2 innehåll, vår starka ställning inom IT och en lägre elskatt för datahallar, är mycket övertygande argument för att välja Stockholm. På Fortum Värme arbetar vi just nu hårt med att ta fram ett attraktivt förslag i samarbete med våra partners som vi kommer att börja marknadsföra under andra halvåret, säger Erik Rylander, chef Öppen Fjärrvärme.