Lönsam värmeåtervinning för livsmedelsbranschen

Den 23 april bjöd Fortum Värme in grossister och butiker i livsmedelsbranschen för ett seminarium på temat värmeåtervinning. Under förmiddagen berättades det om möjligheterna med Öppen Fjärrvärme, en handelsplats för återvunnen energi som Fortum Värme är först i världen med att erbjuda.

Programmet för dagen avverkade bland annat vart livsmedelsbranschen är på väg, en genomgång av vad Öppen Fjärrvärme innebär för livsmedelsbranschen, energieffektiv kylteknik med värmeåtervinning samt några ord om pilotprojektet Coop Rådhuset.

– Vi ska inte följa utvecklingen, vi ska leda den. Genom att ta fram goda exempel så skyndar vi på den bra och viktiga utvecklingen, konstaterade Fortum Värmes Per Gullbrand.

Per Gullbrand

Per Gullbrand

Lennart Rolfsman från BeLivs berättade att alla butiker först och främst bör använda värmen från egna kyl- och frysanläggningar till att värma sig själva. När man gjort det kan man överväga att sälja värmeöverskottet. Budskapet är att se över det man har, förklarade han.

Lennart Rolfsman, BeLivs

Lennart Rolfsman, BeLivs

Genom Öppen Fjärrvärme får livsmedelsföretag en trygg avsättning för sin överskottsvärme i Fortum Värmes fjärrvärmesystem. Samtidigt får butiken/grossisten en intäkt, minskar sin miljöpåverkan och får en mer hållbar verksamhet. Öppen Fjärrvärmes chef Erik Rylander klargjorde mer ingående för de möjligheter Öppen Fjärrvärme innebär.

– Med Öppen Fjärrvärme är det möjligt att omvandla kostnader för kylning till en intäkt. När butiken återför sin överskottsvärme till fjärrvärmesystemet bidrar man till stadens uppvärmning samtidigt som man gör en insats för miljön.

Erik Rylander, Fortum Värme

Erik Rylander, Fortum Värme

Micael Antonsson från Green & Cool visade på kyllösningar lämpliga för värmeåtervinning. Micael framhöll att all nödvändig teknik för att värmeåtervinna till fjärrvärmesystemet redan finns på markanden.

Micael Antonsson, Green & Cool

Micael Antonsson, Green & Cool

Coop Rådhuset är en utav pilotbutikerna i Öppen Fjärrvärme. Vid seminariet berättade de hur anläggningen fungerar.

– I det stora hela har installationen gått problemfritt. Öppen Fjärrvärme resulterar i stora besparingar för oss, sa Lars Blom och Anders Ek från Coop Fastigheter.

 

Anders Ek och Lars Blom, Coop

Anders Ek och Lars Blom, Coop

Här hittar du den samlade presentationen från alla talare (pdf)

Fakta Öppen Fjärrvärme
Överskottsvärmen från livsmedelsbranschen i Stockholm motsvarar uppvärmningen av ca 14 000 lägenheter varje år. Med Öppen Fjärrvärme kan värme som tidigare gått förloradnu återvinnas, föras ut i fjärrvärmenätet och återanvändas av Fortum Värmes kunder. Livsmedelsbutiken som i detta fall blir leverantör får marknadsmässigt betalt.