Nordiska Projekt Energi: Fortum värmes öppna fjärrvärme…

Öppen Fjärrvärme är ett initiativ och koncept från Fortum Värme. Det innebär att företaget köper värme som på ett eller annat sätt blir över hos kunderna. Överskottsvärme från kylcentraler, datorhallar och livsmedelsbutiker, som annars är enbart spillvärme, kan tas tillvara och tillföras fjärrvärmenätet. Läs hela artikeln här