Nu kan ditt googlande värma upp Stockholm

Per Gullbrand, Öppen fjärrvärme.

Bahnhofs datahallar i Stockholm levererar nu sin spillvärme till Fortum Värmes fjärrvärmenät.

Varje gång du googlar eller är aktiv i sociala medier används el till datahallar. I datahallarnas servrar omvandlas el till värme. Hittills har denna överskottsvärme ofta släppts ut i atmosfären, men nu köps den av Fortum som delvis värmer stockholmarna med datahallens värme. Vinnare är miljön, Bahnhof – och Fortum Värme.

Energimarknaderna är på väg att omstruktureras. Turen har kommit till värmeproducenterna där Fortum går i täten och vänder upp och ner på affärslogiken genom att konkurrensutsätta sig själv.

– Det gör vi genom att erbjuda kunderna att sälja sin överskottsvärme och leverera in den i fjärrvärmenätet. Då behöver Fortum Värme inte producera lika mycket värme själv för att leverera varmt vatten till fjärrvärmenätet, säger Per Gullbrand, chef för Produktledning på Fortum värme.

Senare i år lanserar Fortum Värme detta nya affärsupplägg där företag med anläggningar i närheten av fjärrvärmenätet, erbjuds att sälja sin överskottsvärme till Fortum, samt leverera in värmen till fjärrvärmenätet. Det är det hittills mest innovativa och tekniskt komplicerade projekt som Fortum Värme genomfört.

Data- och livsmedelshallar primära målgrupper

– De primära målgrupperna är datahallar och stora livsmedelshallar med sina kyllager och frysdiskar. I dessa båda typer av anläggningar produceras stora mängder spillvärme under nedkylningsprocessen som hittills ofta inte kunnat tas omhand, utan släppts rakt ut i luften, säger Per Gullbrand.

Det är mycket stora mängder energi i världen som skulle kunna återvinnas om infrastrukturen för det hade funnits. Om datahallarna i världen vore ett enda land, skulle de använda lika mycket el som hela Storbritannien. Att intresset riktas mot just datahallarna är för att de håller på att växa till att bli en helt ny basindustri i världen. Det byggs allt fler, större och elintensivare datahallar – överallt.

Det svåra just nu är att få beslutsfattare att förstå att en datahall inte är grön bara för att den använder förnyelsebar el. En av de viktigaste frågorna är vad vi gör av värmen som i dag blåser ut i atmosfären och hur vi minskar slöseriet av naturresurser, anser Per Gullbrand.

Flera trender verkar för värmeåtervinning

För att kunna ta tillvara på spillvärme krävs infrastruktur, det vill säga fjärrvärmerör och värmepumpar. Just den infrastrukturen finns i Stockholmsområdet. Den kanske viktigaste trenden som verkar för värmeåtervinning ur elintensiva verksamheter är den allt snabbare växande medvetenheten hos de digitala konsumenterna. Folk blir medvetna om att deras aktiviteter i sociala medier drar elektricitet i mycket stora mängder, och att det går att göra någonting åt det.

– Sammantaget är det fråga om stora mängder energi som går åt när vi googlar, och människor kommer därför att kräva att energin utnyttjas på ett bättre, mer hållbart och miljövänligt sätt.

Energiproduktionen blir i framtiden en ännu mer kritisk framgångsfaktor än i dag, spår Per Gullbrand. Ytterligare en trend är livsmedelsindustrins och kylcentralernas mycket stora mängder överskottsvärme. Spillvärme har blivit en möjlighet och en intäkt i stället för ett problem och en kostnad

– Min dröm är att vi skapar en ny basindustri i Stockholm. En tyst och ren basindustri, vars restprodukt, spillvärmen, värmer stockholmarnas hem och där vi samtidigt återanvänder överskottsvärmen som annars skulle gå förlorad, säger Per Gullbrand.

Christer Fälldin

Tiotal piloter i Öppen fjärrvärme

I Fortums pilotprojekt ”Öppen fjärrvärme” har ett tiotal företag deltagit. De säljer redan sin överskottsvärme till Fortum och är uppkopplade i fjärrvärmenätet i Stockholm. Förutom Bahnhof har bland andra Stiftelsen Stora Sköndal, Östermalmshallen, ICA och Coop deltagit i pilotprojektet. Just nu värmer till exempel Östermalmshallen 120 lägenheter i stan, medan Bahnhofs datahall på Renstiernas gata värmer mellan 500 och 1 000 lägenheter.