Nu lyfter Öppen fjärrvärme!

Responsen på vår inbjudan i januari om att vara med och utveckla framtidens fjärrvärme har överträffat alla förväntningar. Under våren har vi haft långt över hundra deltagare på våra seminarier om Öppen fjärrvärme. Stora som små fastighetsägare har anmält intresse, och bland det 40-tal kandidater som vi nu har fördjupade diskussioner med finns många olika typer av leverantörer.

Det är IT-företag och livsmedelshandlare som har restvärme från kylmaskiner, det är bostadsbolag med egna pelletspannor eller värmepumpar och det är stadens idrottsförvaltning som äger isbanor där det alstras värme som kan nyttiggöras i vårt fjärrvärmesystem.

Processen har varit – och är – lärorik, både för våra kunder och för oss. Hela organisationen har utmanats i arbetet med att vända på perspektiven när våra kunder ska bli leverantörer.

Vi utmanar vår egen produktion genom att sätta marknadspriser på värme som gör det möjligt för våra kunder att ersätta delar av vår egen produktion. Vår utgångspunkt är att värme ska produceras där det görs billigast. Kan andras överskottsvärme flytta fram vår egen spetskapacitet högre upp i produktionskedjan så är det både en miljövinst och en samhällsekonomisk vinst.

Det har visat sig att det finns en mängd varianter av hur kunder kan leverera – prima värme från pelletspannor på våra framledningar och sekunda värme på våra returledningar, men också ett stort intresse inom ramen för fjärrkylan där många kylkunder kan leverera sekunda värme på returledningen och några som till och med vill sälja in prima kyleffekt.

Vi är på väg att uppnå precis det vi ville: en dynamisk process där vår efterfrågan plötsligt skapat ett tidigare osynligt utbud. Vi är på väg att skapa en verklig marknad för återvunnen energi där en mänga små leverantörer kommer att vara med och konkurrensutsätta våra egna anläggningar.

Nu befinner vi oss i en intensiv fas med informationsinhämtning, kalkyl- och teknikdiskussioner och praktiska undersökningar. Det är en mängd frågor vi måste få svar på för att hitta de 20 piloter som ska vara med när vi går från ritbordet till faktiska värmeleveranser i höst. Pilotprojektet är det första steget för att till 2013 uppnå det större syftet:

  • Att utveckla fungerande marknadserbjudanden för återvunnen energisom skapar värde både för våra kunder och oss
  • Att utveckla standardiserade, skalbara, enkla och kostnadseffektiva tekniska lösningar för småskaliga värmeproducenter som komplement till våra stora system

Det känns otroligt spännande att vara med och driva Sveriges just nu mest banbrytande projekt inom energiåtervinning tillsammans med våra kunder. Följ arbetet med framtidens fjärrvärme här på sajten!

Anders Egelrud
VD Fortum Värme

Det går inte längre att kommentera.