Ny pilotkonferens redogjorde för de senaste nyheterna om Öppen Fjärrvärme

Anders Egelrud, Fortum Värme

Den sista pilotkonferensen för detta år har gått av stapeln och Fortum kunde tillsammans med sina piloter konstatera att målet att få piloterna i drift nu är nära. Just nu pågår avtalstecknande och hälften av piloterna kan komma att anslutas i februari.

Anders Egelrud, VD Fortum Värme, inledde konferensen med några ord om Fortums vision.

– Projektet Öppen Fjärrvärme kommer att förändra hela affärsmodellen för tillverkning och distribution, och är helt nödvändig för den fortsatta framtida fjärrvärmemarknaden i Sverige och Norden. På sikt tror vi att modellen kommer att spridas till andra länder och förändra branschen i sin helhet, berättade Anders Egelrud.

Drivkrafterna bakom projektet är flera. Tillsammans bidrar Fortum och piloterna till en bättre miljö och gör Stockholm till världens bästa energisystem. Lokal produktion kan distribueras storskaligt, och tillsammans hittar de affärer som är till nytta för båda parter. Dessutom konkurrens utsätter Fortum sin egen produkt och visar transperens och öppenhet.

De långsiktiga möjligheterna för projektet är betydligt större än de kortsiktiga. Bygger man t ex en datahall som från början är anpassad till fjärrvärmesystemet gällande ex. tillgänglighet och temperatur finns mycket att vinna. Det är kostsamt att anlägga långa ledningar och därför är det är viktigt att befinna sig nära stamnätet annars blir uppkopplingskostnaden väldigt dyr. Tillgängligt flöde och temperaturen på värmen är också avgörande faktorer för hur komplicerad och kostsam installationen blir.

Ett annat ämne som berördes under konferensen var Fortums framtagande av ett enkelt fakturaunderlag som kan användas av alla. Eftersom båda parter köper och producerar värme kan fakturaunderlaget skickas ”åt båda håll” och användas av alla parter för båda ändamålen.

Avtalstecknande pågår just nu och de första piloterna kommer att kunna anslutas under första kvartalet 2013. Ambitionen är att hälften av piloterna, de av den enklare typen, kan vara i drift i februari. Piloter som kräver en mer komplicerad installation kommer att anslutas senare.