Nytt datacenter i Stockholm värmer 10 000 lägenheter

IT-företaget Borderlight som arbetar med kunder inom offentlig sektor och industri ska bygga en datahall för 5 megawatt i Stockholm, där Fortum Värme ska återvinna överskottsvärmen. Datahallen är utformad speciellt för värmeåtervinning och kommer skapa värme som räcker till 10 000 moderna lägenheter.

Datahallar slukar stora mängder energi, som blir till värme som vanligtvis fläktas bort. Borderlights datacenter är tvärtom utvecklat specifikt för att det ska gå att omvandla så mycket som möjligt av den förbrukade elenergin till fjärrvärme. Den mest unika egenskapen är att det är byggt för mer värme på liten yta än vanligt. Med tekniska termer är serverbladen, själva hjärnorna i en datahall, byggda för att kunna lastas med upp till 100 kW per 19-tums-rack. Det är cirka tio gånger mer än normalt genomsnitt för datorhallar.

– Datacenter är redan idag mycket stora förbrukare av energi och ökar konstant i takt med samhällets behov av centraliserad datakraft. Värmeåtervinningen ger en helt ny energikälla med lågt klimatavtryck där den återvunna energin som annars hade gått till spillo ersätter ordinarie fjärrvärmeproduktion. Den nya energikällan har dessutom hög driftsäkerhet 24 timmar per dygn, alla dagar. Borderlight och GoGreenHost har en väl etablerad kundstock inom både offentlig sektor och export av datakraft som har stora utbyggnadsbehov. Målet är att teckna avtal med fjärrvärmebolagen i Sverige om utplacering av cirka 30 megawatt i år och 60 megawatt ytterligare nästa år, fördelat på anläggningar med 1-6 megawatt. Sen tar det ungefär 6-12 månader att bygga och komma igång, säger Sten Oscarsson, vd för Borderlight och GoGreenHost.

Den tekniska lösningen i datahallen kommer från Borderlights systerföretag GoGreenHost och bygger på nyutvecklad teknik med värmeåtervinningen integrerad direkt i serversystemen och med ny värmepumpsdesign. Värmen omvandlas till fjärrvärme med rätt temperatur, som Fortum Värme köper och levererar till stockholmarna. Elnätsleverantören Ellevio kommer försörja datahallen med kraft.

– Den nya datahallen innebär ett jättekliv för värmeåtervinning i Stockholm. Alla kyldiskar, datahallar och andra Öppen Fjärrvärme-källor som återvinner värmen istället för att slösa bort den värmer redan 20 000 moderna lägenheter. I ett slag ökar det dramatiskt nu. Dessutom är det här ett företag som etablerar sig i Stockholm just för att kunna återvinna värmen. Det är ett fantastiskt kvitto för Öppen Fjärrvärme och vår storskaliga satsning Stockholm Data Parks, säger Erik Rylander, chef för Öppen Fjärrvärme på Fortum Värme.

Läs mer om hur Fortum Värme återvinner värme här.

Om du har frågor, hör av dig till:
Jonas Collet, Fortum Värmes presschef
jonas.collet@partners.fortum.com eller Fortum Värmes presservice, 020 – 30 20 40.

Sten Oscarsson, CEO Borderlight AB och GoGreenHost AB
sten.oscarsson@borderlight.net, 0709-174 650.

Här finner du våra pressfoton.

Fortum Värme skapar energin i framtidens städer
Fortum Värme skapar ett behagligt inomhusklimat till boende och verksamma i Stor-Stockholm. Det lokala energibolaget producerar resurseffektiv fjärrvärme, fjärrkyla och el och ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Tillsammans med kunder och stockholmare har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens mest hållbara huvudstäder.

Borderlight levererar driftsäkra tjänster till offentlig sektor och industri
Borderlight med ca 16 års verksamhet levererar driftsäkra IT- och telekomtjänster till offentlig sektor och är en av fem leverantörer som har ramavtal med statens inköpscentral för leveranser av telefoni och datakommunikation till statliga verk samt cirka 50 procent av landets kommuner och landsting (www.avropa.se). Verksamheten omsätter cirka 100 miljoner kronor per år med god lönsamhet. Genomsnittligt EBITDA för de 10 senaste åren är 45 procent.

GoGreenHost utvecklar ny teknik för fjärrvärmeåtervinning i datacenter
GoGreenHost utvecklar, bygger och förvaltar storskaliga distribuerade datacenter som är sammankopplade med fiberoptik för 1-6 megawatt per plats, med ny egenutvecklad teknik för återvinning av förbrukad elenergi som omvandlas effektivt till fjärrvärme med rätt temperatur.

Med hjälp av fiberoptik så kan datakraften spridas geografiskt till olika fjärrvärmenät med rätt effektnivå för varje enskilt fjärrvärmenät. Datakraft kan också flyttas dynamiskt efter behov för både bättre energioptimering och högre driftsäkerhet via fiberoptik.