En del av Stockholm Exergi

Världens första handelsplats för överskottsvärme

Öppen Fjärrvärme tar tillvara på energi som annars skulle gå förlorad. Genom att återvinna värme till fjärrvärmenätet skapar vi en unik marknadsplats för handel med överskottsvärme. Satsningen inom värmeåtervinning är för Stockholm Exergi en viktigt del i strävan mot en hållbar stad. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100% av förnybar och återvunnen energi.

Lär dig merSå funkar Öppen Fjärrvärme

Vill du bli leverantör till Öppen Fjärrvärme?

Företag och verksamheter med överskottsvärme som ligger i anslutning till fjärrvärmenätet kan sälja energi till oss för marknadspris. På så sätt kan värme- och kylanläggningar utnyttjas mer effektivt och möjliggör en förflyttning av energi från plats med överskott till plats med behov. Målet är alltid en ökad lönsamhet och energieffektivitet för såväl leverantörerna som för Stockholm Exergi.

Läs mer om vårt erbjudande

Värmeåtervinning är en viktig del av Stockholm Exergis hållbarhetsstrategi

Öppen Fjärrvärme lanserades 2014 och satsning har idag bevisat sig då en tydlig trend pekar på viljan och intresset för värmeåtervinning då allt fler ansluter sig till Öppen Fjärrvärme. Konceptet tillgodoser inte enbart behovet av att bli av med värme på ett effektivt sätt, utan även ekonomiska vinster och stävan mot mer hållbara urbana lösningar.

Stockholm Exergi förser idag cirka 90 procent av Storstockholm med fjärrvärme. Av den energin som produceras är 90 procent förnybar och återvunnen. Målet är 100 procent senast 2030 där minst 10 procent av det framtida värmebehovet i Stockholm kommer från återvunnen överskottsvärme från datahallar.

Läs mer om miljö och hållbarhet

Gemensam satsning på storskalig värmeåtervinning genom Stockholm Data Parks

I januari 2017 lanserade Stockholm Exergi tillsammans med Stockholm stad, Stokab och Ellevio ett erbjudande mot den nationella och internationella marknaden som syftar till att göra Stockholm till det självklara valet vid etablering av större datahallar.

Tanken och visionen bakom den gemensamma satsningen är att nyttja synergierna mellan Stockholms fjärrvärmenät, pålitlig och skattebefriad leverans av förnybar el samt Stockholms position som ett ledande globalt ICT-centrum. Det möjliggör en storskalig etablering av världens mest miljövänliga och energieffektiva datahallar i Stockholm.

En av de viktigaste konkurrensfördelarna för datahallsaktörer som etablerar sig i Stockholm är att få betalt för att återvinna värme från datahallen till Stockholm Exergis fjärrvärmenät. Målsättningen är att 10 procent av framtidens värmebehov i Stockholm ska komma från återvunnen överskottsvärme från datahallar.

Läs mer om Stockholm Data Parks

Öppen Fjärrvärme med i EU-projektet GrowSmarter

Öppen Fjärrvärme är sedan 2015 del av EU-projektet GrowSmarter vars syfte är att utveckla, lansera och demonstrera nya hållbara energilösningar för framtidens städer i Europa. I projektet deltar Stockholm, Köln och Barcelona men även ett flertal så kallade Following Cities. GrowSmarter drivs inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020 och pågår fram till 2019.

Två leverantörer till Öppen Fjärrvärme är del av projektet i och med Stockholm stad och Stockholm Exergis medverkan. Dessa leverantörer är hostingleverantören GleSYS samt Hemköps livsmedelsbutik i Farsta Centrum.

Läs mer om GrowSmarter

 

Om Stockholm Exergi

Det är Stockholm Exergi som ser till att stockholmarna har det varmt och skönt året runt, samtidigt som kretsloppen fungerar bättre och det blir mindre växthusgaser. Den fjärrvärme vi levererar har varit avgörande för att vi i Stockholm lyckats halvera våra utsläpp de senaste decennierna. Idag är vi uppe i 90 procent förnybar och återvunnen energi. Men det räcker inte, vårt mål är 100 procent.

Det mesta av värmen som inte kommer från förnybart biobränsle är värme som vi tar tillvara genom att återanvända spillvärme från avloppsvatten, avfall som bränns och som inte kan återvinnas samt överskottsvärme från datahallar och livsmedelsbutiker. I processen tar vi dessutom hand om miljögifter, som vi tar bort ut kretsloppet.

Vi på Stockholm Exergi vet att det vi gör är avgörande både för Stockholms klimatomställning och för att stockholmarna ska ha det varmt och skönt hela vintern. Tillsammans skapar vi en hållbar stad. Och ett hållbart Stockholm är ett viktigt steg på vägen mot en hållbar värld.

Läs mer om Stockholm Exergi

Öppen Fjärrvärme® är ett registrerat varumärke i Sverige. AB Stockholm Exergi samägt med Stockholms stad

Kontakta oss

Vill du också bli en Öppen Fjärrvärmeleverantör?

Logga in

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter klicka här

Glömt lösenord

← Tillbaka