En del av Stockholm Exergi

Så fungerar Öppen Fjärrvärme

Har du överskottsvärme, sälj den till oss så värmer vi Stockholm tillsammans. Företag och verksamheter med överskottsvärme som ligger i anslutning till vårt fjärrvärme- eller fjärrkylanät kan sälja energi till oss för marknadspris. På det här sättet tar vi vara på energi som annars skulle gå förlorad.

Datahallar värmer Stockholms lägenheter

I en datahall finns mängder av servrar som alstrar värme och därför behöver kylas. Oftast görs detta med en kylmaskin, och den bortkylda överskottsvärmen transporteras sedan vidare till ett kyltorn där den fläktas bort.

Genom att istället kyla datahallen med hjälp av en eller flera värmepumpar kan överskottsvärmen levereras till fjärrvärmenätet och användas till uppvärmning av staden istället för att fläktas bort.

Fryspizzan värmer grannens duschvatten

Den viktigaste utgångspunkten med återvinning av värme från livsmedelsbutiker är, förutom ökad lönsamhet, samhällsnyttan som skapas genom att energi som annars skulle gå förlorad nu kan användas av andra. Moderna anläggningar för butikskyla till kyl och frys kan kopplas direkt mot fjärrvärme- och fjärrkylanätet så att all överskottsvärme kan återvinnas.

Vill du ha mer information om våra olika produkter, läs mer i vårt produktblad

Kontakta oss

Vill du också bli en Öppen Fjärrvärmeleverantör?

Logga in

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter klicka här

Glömt lösenord

← Tillbaka