Öppen Fjärrvärme en av deltagarna under Sustainable Business Day 2015

”Hur kan vi uppmuntra fler företag att värma staden?” var en av frågorna Fortum Värme ställde till deltagarna under heldagskonferensen, arrangerad av Miljöaktuellt, som gick av stapeln den 3 mars i Stockholm. Över 600 anmälda fanns på plats för att diskutera och dela med sig kring hur man förvandlar hållbarhet till affärsnytta.

Dagen fokuserade på hur nordiska företag kan bli än mer konkurrenskraftiga genom att förstå och tillsätta strategiska åtgärder för de globala hållbarhetsutmaningar som präglar världen idag.

Fortum Värme presenterade Öppen Fjärrvärme som ett verktyg och svar på den frågeställningen och påvisade hur man kan uppmuntra innovation och ökad insikt i kundernas önskemål och behov. Öppen Fjärrvärme är ett utmärkt exempel på hur man genom en hållbar lösning kan skapa en lönsam affär.

Under Fortum Värmes dialogdel diskuterades bland annat lösningar för den hållbara staden och hur vi tillsammans kan uppmuntra fler företag att värma staden.

Läs mer om Sustainable Business day här: http://miljoaktuellt.event.idg.se/event/sday/