Öppen fjärrvärme i linje med KF Fastigheters ambitioner om det hållbara samhället

Harry Swartz

I pilotprojektet Öppen fjärrvärme arbetas intensivt med tekniska lösningar, installationer, driftsättningar och löpande utvärdering. Av de tretton pilotanläggningar som ingår i projektet har hittills fem driftsatts – Östermalmshallen, Ica Vanadis, en stor affärsbank samt Coop-butikerna i Rådhuset och Hammarby Sjöstad. Harry Swartz, chef Hållbar utveckling & Kvalitet på KF Fastigheter som deltar med Coops två anläggningar, berättar om erfarenheterna så här långt.

Vad anser du om Öppen fjärrvärme så här långt?
–- Projektet Öppen fjärrvärme ligger helt i linje med KF Fastigheters ambitioner att vara en del av det hållbara samhället där minskad miljöbelastning samt effektivt utnyttjande av energin står högt på dagordningen. Förutom att Coops butiker endast nyttjar 100 % förnyelsebar el  får vi nu chansen att återvinna spillenergin från butikerna utanför den fastighet de är belägna i. Tidigare har återvinningsprojekten begränsats till just den fastigheten där butiken varit lokaliserad, säger Harry Swartz.

Vad ser du för potential för Öppen fjärrvärme i en bredare skala?
– I det längre perspektivet kan det medföra att spillenergin kommer att stå för en betydande andel av uppvärmningsenergin för lokaler med låga interna värmelaster såsom bostäder, skolor, vårdbyggnader mm. I de fall en aktör kan tillhandahålla ett infrastruktursystem, som exempelvis fjärrvärme- och fjärrkylaledningar utgör, där olika aktörer kan leverera in sin spillenergi är ett praktiskt exempel på hur vi kan öka återvinningen av använd energi i samhället på en helt ny nivå, berättar Harry Swartz.

Fakta om KF Fastigheter
KF Fastigheter förvaltar och utvecklar handelsanläggningar samtidigt som bolaget stöttar förvaltning, utveckling och förnyelse av butiksnätet för Coop, detaljhandelsdrivande föreningar samt andra kooperativa detaljhandelsföretag. KF Fastigheter strävar efter att bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle och vara med och utveckla framtidens hållbara handel.

Läs mer
KF Fastigheter

Det går inte längre att kommentera.