Öppen Fjärrvärme och Stratego presenteras för österrikare

Fortum Värme deltar, 19-20 november i ett möte hos Gävle Energi tillsammans med bland andra Svensk Fjärrvärme och Profu. Syftet är att för mötesdeltagare från Österrike presentera Öppen Fjärrvärme i samband med presentation av det europeiska projektet Stratego.

Svensk Fjärrvärme och Profu (Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB) är sedan en tid tillbaka med i det europeiskt projektet Stratego vilket syftar till att utveckla värme- och kylsystem i Europa.

Projektet, som är ganska omfattande har i ett flertal olika EU-sammanhang fått stor uppmärksamhet och innebär bland annat att man coachar och bistår Ostrava- (Tjeckien) och Wien-området med att vidareutveckla sina lokala värme- och kylsystemen. Mötet i Gävle syftar till att deltagarna, denna gång från Österrike, skall få möjlighet att fördjupa sig i värmesamarbeten i allt från teknik till affärsmodeller.

Här kan du läsa mer om Stratego.