Öppen Fjärrvärme på Strategidagarna 2016

Resurseffektivitet var temat på Strategidagarna 2016, en årligen återkommande konferens med Svensk Fjärrvärme som arrangör. Konferensen vänder sig till personer med en ledande position som arbetar med strategiska framtidsfrågor.

Strategidagarna, som i år hölls på Johannesbergs Slott norr om Stockholm 3-4 februari vänder sig till personer i ledande position som jobbar med framtidsfrågor. Öppen Fjärrvärme representerades av Peter Sivengård som på eventet bland annat talade om hur Öppen Fjärrvärme genom öppenhet, samverkan och konkurrens bidrar till att skapa framtidens fjärrvärme. Peter delade också med sig några av de erfarenheter man gjort inom Öppen Fjärrvärme samt berättade om några av de kritiska framgångsfaktorer man definierat för att kunna ansluta småskalig överskottsvärme till fjärrvärmenätet.

Antal besökare på årets event var 130 personer. Läs hela Peters presentation här