Öppen Fjärrvärme ska locka nya datahallar till Stockholm

Fortum Värme har gått med i det nationella datacenterinitiativet under Business Swedens flagg.

Tillsammans med olika regionala sammanslutningar och andra företag med intressen i datacenterbranschen ska Fortum Värme medverka till att nya datahallar lokaliseras till Sverige – och Stockholm. Med Öppen Fjärrvärme får Sverige unika förutsättningar vid en datahallsetablering i Stockholm. Möjligheterna till återvinning av värme ger stora möjligheter till att bygga en verkligt grön datahall.

I det Nationella datacenterprojektet ingår både industriella och offentliga partners. Syftet är att locka ännu fler datahallsbyggare att placera sina nya datacenter här. Varje medlem i Business Swedens initiativ deltar i en gemensam front för att locka hit utländska intressenter.

För Fortum Värme framstod det som självklart att vara med i Initiativet, enligt Per Gullbrand, på Fortum Värmes marknadsavdelning.Per Gullbrand

– Vi vill naturligtvis delta i den största satsningen i det här landet för att attrahera stora datahallar till Stockholm, eftersom vi har en perfekt infrastruktur och ett världsledande affärskoncept för storskalig och mycket effektiv värmeåtervinning, säger han.

Sammanslutningen har funnits under ett par år och har gjort flera gemensamma resor med syftet att marknadsföra Sverige. Många olika kommuner och regioner tävlar sinsemellan med att erbjuda de bästa etableringsförutsättningarna för nya datahallar.

– Datahallsindustrin är en industri som växer snabbt. Det började i USA, men det behövs mycket starkt växande kapacitet i de tre stora världsdelarna Europa, Asien och Amerika,
säger Tomas Sokolnicki, som driver det nationella datacenterinitiativet hos Business Sweden.

Fortum Värme har genom projektet Öppen Fjärrvärme exceptionellt goda förutsättningar att ta emot och erbjuda framtidslösningar för datahallar genom möjligheten att koppla dem till fjärrvärmenätet i Storstockholm. Fortums koncept skiljer sig från övriga deltagare i projektet.

– Det gör vi genom att skapa en teknisk samverkan som innebär att vi och våra motparter i Öppen Fjärrvärme drar nytta av varandra inte bara när vi startar projektet, utan även i framtiden, säger Per Gullbrand.

Bland deltagarna i Business Swedens datacenterinitiativ finns bland annat den nordliga sammanslutningen med namnet Node Pole som drivs av Luleå, Boden och Piteå. Övriga regionala intressen i Initiativet är bland annat Skellefteå, Östersund-Jämtland, Gävleborg, Dalarna samt de tre storstäderna.

Förutom Fortum Värme deltar företag som Telia Sonera, International Carrier, Vattenfall och Coromatic.