Öppen fjärrvärme skapar ny energimarknad för datahallar

Datahall Bahnhof

Seminariet Öppen fjärrvärme för datahallar genomfördes på Ersta konferens den 4 september.

Närmare hundra nyckelpersoner och beslutsfattare inom datahallsbranschen deltog på seminariet. Initiativet syftade till visa hur Fortums nya affärsmodell Öppen fjärrvärme kan skapa en helt ny energimarknad för datahallar i Stockholm genom att ta tillvara på överskottsvärme som annars skulle gå förlorad.

Tillsammans med både små och stora datahallar kan Fortum ta tillvara överskottsvärme som annars skulle gått förlorad, transportera den tillbaka i värmesystemet och därefter sälja den vidare till kund. I partnerskap med datahallsägare kan Fortum kombinera lokala och storskaliga energilösningar och därigenom optimera det totala energisystemet.

Energilösningen ska inte bara vara effektiv, hållbar och leveranstrygg, den ska även vara kostnadseffektiv. När Fortum öppnar upp sitt fjärrvärmenät för fler leverantörer, konkurrensutsätter de sin produktion och ger leverantörerna marknadsmässigt betalt.

Värmeåtervinningspotentialen för Stockholms datahallar är stor. Fortum har räknat på att deras sammanslagna överskottsvärme skulle räcka till att värma 55 000 normalstora (65 kvm) lägenheter.

Gustav Bergquist är CTO på Bahnhof och deltar med tre datahallar i Öppen fjärrvärme-projektet. Han beskrev energilösningen som en ny energilogik och ett nytt sätt att tänka kring energiproduktion och dess kostnader.
Det handlar om att byta perspektiv och se att energikostnader går att omvandla till intäkt. Jag anser också att det talas för lite om storskalig värmeåtervinning i databranschen, en bransch där energiuttagen ökar för varje år som går. Det finns alltså starka ekonomiska drivkrafter bakom att införa värmeåtervinning i anläggningar nära balanserade fjärrvärmenät, berättar Gustav Bergquist.

Per Gullbrand, chef för produktledning på Fortum Värme tycker att responsen på Öppen fjärrvärme från marknaden är mycket positiv.
Intresset för Öppen fjärrvärme är mycket stort hos de olika företagen i datahallsbranschen. Många av de stora aktörerna är eniga om att en ny energilogik för datahallar är nödvändig. Överskottsvärmen är en tillgång. Det är mycket glädjande att Öppen fjärrvärme mottogs så väl hos de cirka hundra deltagarna. Seminariet resulterade också i att vi kommer titta djupare på ett tjugotal nya datahallar för Öppen fjärrvärme i Stockholm, säger Per Gullbrand.

Bland gästerna som deltog rådde det en stor nyfikenhet och förväntan kring vad Öppen fjärrvärme skulle kunna ge deras verksamhet. Bravida, som bl. a byggt Facebooks datahall i Luleå, ser positivt på Öppen fjärrvärme.

Vi ser en stor potential med projektet, både för våra existerande och framtida datahallar. Men vi tänker inte bara på vår egen verksamhet utan vill även att våra kunder, som t ex sjukhus och församlingar, ska informeras och få möjlighet att ta del av projektet, säger Hamid Bakhtiari kundansvarig på Bravidas avdelning för Technical Service Management.

Här kan du se presentationsmaterialet från seminariet