Öppen Fjärrvärme i Energiföretagens kampanj ”Ta vara på energin”

Alla blir vinnare när överskottsvärme tas om hand. Det är Energiföretagen som i sin digitala kampanj ”Ta vara på energin” beskriver Öppen Fjärrvärme och de fördelar och positiva effekter som värmeåtervinning från bland annat datahallar och livsmedelsbutiker medför.

”Ta vara på energin” är en kommunikationssatsning som har pågått i 2 år för att sprida kännedom och kunskap om fjärrvärme till utvalda målgrupper, finansierad av medlemsföretagen och ledd av Energiföretagen Sverige, tidigare Svensk Fjärrvärme.

Se Öppen Fjärrvärmes medverkan i kampanjen här