Bahnhof Pionen

Lönsam värmeåtervinning för datahallar

Öppen Fjärrvärme ger konkurrensfördel för datahallen

Under Vita Bergen på Södermalm i Stockholm har internetleverantören Bahnhof förvandlat ett gammalt bergrum till en futuristisk datahall, Bahnhof Pionen. Här står nu rad efter rad med skåp, fyllda med datorutrustning som ställts dit av Bahnhofs kunder. Och det blir varmt i skåpen. Med allt mer tätpackad och kraftfull hårdvara blir en modern datahall väldigt energiintensiv och kylningen måste dimensioneras för att hantera detta.

Tidiga planer på återvinning av energi

När Bahnhof tog över Pionen 2007 och byggde om bergrummet till datahall installerades en konventionell kylanläggning. Överskottsvärmen från kylmaskinens kondensor fläktades bort utanför porten till Pionen, där en karaktäristisk ångkvast skvallrade om en verksamhet som eldade för kråkorna. Men redan från start hade Bahnhof funderingar på att göra något bättre av överskottsvärmen. Den skulle räcka till att värma upp hundratals lägenheter och Pionen ligger i ett av Sveriges mest tätbefolkade områden på Södermalm i Stockholm. Så varför inte återanvända energin?

Vid samma tid letade Stockholm Exergi efter piloter till sitt projekt, Öppen Fjärrvärme, som ger företag möjlighet att sälja sin överskottsvärme till stadens fjärrvärmenät. Lösningen blev en ny installation där två seriekopplade värmepumpar används för att kyla Pionen. En ny röranslutning, 67 meter lång, har dragits till fjärrvärmenätets huvudledning. Bahnhof levererar nu sin överskottsvärme direkt till fjärrvärmenätet.

Öppen Fjärrvärme en del i hållbar IT

Ersättningen som Stockholm Exergi ger Bahnhof för värmeleveransen beror på utomhustemperaturen. En kall vinterdag kan en megawattimme vara tio gånger mer värd jämfört med en vanlig sommardag. Bahnhof vet ändå redan att man gjort en god investering. Bahnhof har medvetet valt att placera sina serverhallar i centrala lägen. Främst för att det ger närhet till kunderna. Men försäljning av överskottsvärmen genom Öppen Fjärrvärme medför också ett nytt sätt att räkna som ger starkt stöd för Bahnhofs strategi. Bahnhof ser att de ekonomiska förutsättningarna för IT-drift förändras påtagligt av möjligheten att sälja energi.

Hållbarhetsaspekterna blir också allt viktigare. I dag börjar IT-driftbolagens kunder ställa krav på att leverantören har en hållbar och miljöanpassad produktion, vilket ger Bahnhof ytterligare en tydlig konkurrensfördel.