GleSYS

GleSYS ledord - långsiktigt och smart

GleSYS är ett utmärkt exempel på man kan tänka smart och långsiktigt genom värmeåtervinning

GleSYS är en av Sveriges ledande leverantörer av molntjänster och serverhosting med två egna datacenter, ett i Falkenberg och ett i Västberga i Stockholm. Från datacentret i Västberga har GleSYS sedan juni 2017 levererat överskottsvärme till Stockholm Exergi fjärrvärmenät. Inom kort kommer den överblivna värmen från datahallen att årligen värma över 1 000 lägenheter.

Enkel affärsmodell

Affärsmodellen och konceptet är enkelt. Två värmepumpar installeras för att både kyla datahallen och leverera överskottsvärmen till fjärrvärmenätet. Stockholm Exergi ersätter GleSYS för den levererade värmen, som i sin tur kommer att värma upp lägenheter i närområdet genom fjärrvärmenätet.

– Även om det här är en stor investering för oss så räknar vi med att tjäna in det på ett par års sikt, säger Joakim Jarstorp.

Värmeeffekten beräknas öka stegvis till en nivå på drygt 1MW och i takt med att GleSYS expanderar förväntas leveranserna kunna stiga ytterligare. Förutom att överskottsvärmen kan återvinnas till fjärrvärmenätet, och samtidigt till GleSYS generera en intäkt, bidrar företaget till att minska koldioxidutsläppen i Stockholm.

Installation av ny, unik värmpumpsmodell

GleSYS har i samarbetet med Stockholm Exergi valt att investera i en ny typ av värmepumpsmodell med det mycket miljövänliga kylmediet HFO som successivt väntas ersätta den nuvarande industristandarden R134a.  Installationen är den första i sitt slag på den svenska marknaden och består av två värmepumpar från Carrier som kan leverera högre temperaturer med högre verkningsgrad.

GleSYS datahall del av EU-projektet GrowSmarter

Värmeåtervinning från GleSYS datahall i Västberga är, genom Stockholm Exergis medverkan, del av EU-projektet Grow Smarter – ett initiativ för att främja satsningar för hållbara städer i Europa, där förutom Stockholm även Köln och Barcelona deltar.

Läs mer om GrowSmarter