H&M

“Closing the Loop” med värmeåtervinning

Återvinning av resurser och förnybar energi är för H&M en självklarhet

Det globala modeföretaget H&M, har varit leverantör till Öppen Fjärrvärme redan sedan starten 2013. Företaget var ett av de första som anslöt sig när Stockholm Exergi bjöd in datacenter att samverka för att utveckla ett nytt koncept för återvinning av överskottsvärme.

Att återvinna resurser och använda förnybar energi är en del av H&M:s affärsstrategi. H&M var exempelvis först ut som multinationellt modeföretag att starta ett globalt projekt för att samla in gamla plagg till återvinning. Baserat på detta initiativ lanserade H & M under 2014 sin första återvunna modekollektion. I dag finns nya denimplagg tillverkade av textilier från insamlade plagg att köpa i butik.

H&M finns idag i 59 länder. I takt med att företaget fortsätter att växa globalt utökas och expanderas företagets online-handel även utanför marknaderna i Europa och USA. Som ledande internationellt modeföretag, med ett av EU:s högst värderade varumärken inom detaljhandeln, har det varit avgörande för bolagets kommersiella och strategiska framgång att utveckla en tillförlitlig, effektiv och hållbar infrastruktur för Informations- och kommunikationsteknik, IKT.

Ett huvudmål att minska företagets miljöpåverkan

Tillförlitlig leverans av el och attraktiva priser på förnybar el är det som har fått H&M att fortsätta konsolidera sina datacenter-resurser till Sverige. Landets utomhusklimat erbjuder dessutom gynnsamma förutsättningar för att använda tekniker som frikyla och värmeåtervinning.

2010 öppnade H&M ett nytt globalt datacenter i Stockholm. Datacenteret är designats för att vara långsiktigt både ur effektivitets- och hållbarhetsperspektiv. Att minska företagets miljöpåverkan och att uppnå ett slutet kretslopp är ett av H&M:s huvudmål.

Datacentret använder sig uteslutande av förnybar el och har även lägre elförbrukning än vad tidigare datacenter haft. Detta beror bland annat på att man har satsat på att uppnå en högre nyttjandegrad, bättre ytplanering, mer energieffektiv hårdvara samt kylning genom en kombination av frikyla och värmeåtervinning. Dessutom mäter och optimerar H&M kontinuerligt datacentrets drift.

De två första åren som datacentret var i drift, 2011-2012, kyldes det uteslutande med ett lokalt kylsystem. Kylbatterierna i datarummet kyls med kallvatten. Kylvattnet cirkuleras i en slutet kretslopp. Genom värmeväxling, kyls kylvattenkretsen av en extern slinga som kopplats till kyltorn, placerade utomhus. De två kyltornen kan därmed erbjuda frikyla under större delen av ett normalt år i Stockholm.

Leverantör till Öppen Fjärrvärme sedan 2013

2013 gick H&M med i Öppen Fjärrvärme som en av de första piloterna. I och med samarbetet med Stockholm Exergi, kompletterades kylsystemet i datacentret med en anslutning till fjärrkylasystemet. Anslutningen möjliggör för datacentret att återvinna sin överskottsvärme under dagar när utomhustemperaturen är lägre än 7°C. Detta motsvarar ungefär 4300 timmar under ett normalår. Dessutom innebär den nya installationen och avtalet med Öppen Fjärrvärme att datacentret idag har en extra kylmetod, tillgänglig som reservkapacitet under de återstående timmarna av året.

Det gick smidigt att ansluta H&M:s anläggning till Öppen Fjärrvärme. Den befintliga kylvattenkretsen anslöts till en värmeväxlare och systemet utökades samtidigt med en cirkulationspump. Den andra sidan av värmeväxlaren anslöts direkt till Stockholm Exergis fjärrkylanät. Genom kylningen av datarummet värms kylvattnet nu upp till en temperatur om 20°C innan överskottsenergin förs över tillStockholm Exergis system och transporteras till en stor värmeåtervinningsanläggning belägen i Hjorthagen. Med hjälp av fyra stora värmepumpar som har en sammanlagd kapacitet att återvinna 24 MW värme, höjs temperaturen på den returnerade datahallsvärmen till en mellanliggande temperaturnivå innan det genom blandning med högtemperarat vatten från Värtaverkets kraftvärmeprocess blir redo att distribueras ut till fjärrvärmekunderna.

Mellan åren 2013 och 2015 har lasten i datacentret nästan fördubblats. H&M kan nu återvinna energi och på årsbasis leverera upp till 1700 MWh värme till Fortum Värmes system. Detta motsvarar värmeförbrukningen för cirka 350 invånare i Stockholms stad.

Efter några års erfarenheten av värmeåtervinning i datacentret beslutade H&M 2017 att deras nästa datacenter som beräknas stå klart under 2018 också ska återvinna värme. För detta datacenter satsar H&M på en installation där de själva producerar datahallskylan med värmepumpar i en redundant N+1 lösning och levererar överskottsvärmen direkt ut på Stockholm Exergis fjärrvärmenät. I denna modell betalarStockholm Exergi en kapacitetsersättning (kW) samt en energiersättning (kWh) som beror av yttertemperaturen. Datacentret beräknas få en IT kapacitet på 1 MW och beräknas kunna värma närmare 2 500 moderna lägenheter