Interxion Kista

Kostnadseffektiv kyla och värmeåtervinning som tjänst

Kostnadseffektivitet och värmeåtervinning med Processkyla 14°C

Idag räcker det inte för datahallar att erbjuda stabil och säker drift. Det ställs även krav på att de lösningar som används för IT-driften är såväl miljöriktiga som energi- och kostnadseffektiva. Detta är helt i linje med att använda Processkyla 14°C, en tjänst skräddarsydd för datahallar.

Unikt samarbete kring kyla och värmeåtervinning

Interxion är en ledande leverantör av tjänster för datacenter och har verksamhet i elva länder. I Kista, strax norr om Stockholm har Interxion de senaste åren mer än fördubblat yta och kapacitet i sina datahallar och här har man gått över till att använda Processkyla 14°C. Samarbetet med Stockholm Exergi kring leverans av kyla och värmeåtervinning i en och samma tjänst är unikt i sitt slag.

Ett steg närmare grön IT

Kylan till Interxions datahallar produceras i Stockholm Exergis anläggning i Akalla och levereras via fjärrkylanätet. Processkyla 14°C är en enkel, säker och ren kylmetod som bygger på ett slutet kretslopp. Hos Interxion behövs bara en värmeväxlare för att överföra kylan till datahallens system. Överskottsvärmen i form av uppvärmt vatten går sedan tillbaka till Stockholm Exergi för att förädlas till fjärrvärme.

Värmen som tidigare bara fläktades bort kan nu bidra till att värma tusentals bostäder. Samtidigt minskas Interxions kostnader då de kompenseras för återvinningen. Processkyla 14°C erbjuder en lösning där det miljömässiga och ekonomiska intresset går hand i hand.

Driftsäkerheten för Processkyla 14°C är hög året runt och skötselbehovet minimalt. Tjänsten innebär en minskning av både energiförbrukning och driftskostnader och erbjuder en mer miljövänlig kylning jämfört med lokala kylmaskiner. Ytterligare en fördel är att installationen tar mindre plats än traditionella kyllösningar. Dessutom minskar behovet av att köra fläktar vilket förbättrar närmiljön.

Foto: Kristina Sahlén