Kylcentralen i Slakthusområdet

Efterfrågad lösning för överskottsvärme

Förnyelse för miljö och ekonomi i Stockholms livsmedelscentrum

Allt sedan tidigt 1900-tal är Slakthusområdet i södra Stockholm ett centrum för livsmedelsbranschen i staden. Idag är över 100 livsmedelsföretag verksamma här. På Slakthusområdet finns Kylcentralen, som förvaltas av Fastighetskontoret i Stockholms stad, med uppgift att centralt producera kyla för kylrum och kyldiskar åt ett stort antal verksamheter i området.

Kylcentralen har ett betydande värmeöverskott, och under många år har man blåst ut stora mängder energi genom ett kyltorn på taket. Lösningen har inte varit tillfredsställande med tanke på stadens ambitioner för hållbarhet. Men genom Öppen Fjärrvärme har nu rätt förutsättningar skapats i samarbete med Stockholm Exergi.

– Vårt främsta motiv för att delta i Öppen Fjärrvärme är den tydliga miljönyttan – vi vill vara med och främja utvecklingen av alternativa uppvärmningssätt av byggnader. Men vi har också ekonomiska incitament. Lösningen innebär en effektivisering som gör att energiförbrukningen minskar och därmed blir byggnaden mer resurssnål, säger Christer Thönell, driftingenjör på Fastighetskontoret, Stockholms stad.

Ekonomiskt lönsamt att återvinna överskottsenergi

För att återvinna överskottsvärmen från Kylcentralen till fjärrvärmenätet har Fastighetskontoret investerat i tre värmepumpar som är seriekopplade på både kondensor- och förångarsidorna. Anläggningen tar in returvatten, värmer upp vattnet och leverar värmen på fjärrvärmenätets framledning. Värmepumparna är dimensionerade för anläggningens basbehov för att på så vis maximera investeringens lönsamhet.

Kylcentralens förutsättningar för energiåtervinning genom Öppen Fjärrvärme varierar. En utmaning är att det sker mycket in- och utlastning av varor i kylrummen vilket ger en betydande dygnsvariation. Men till följd av fjärrvärmesystemets storlek är det inga problem att ta emot den energi som produceras vid varje given tidpunkt.

– Öppen Fjärrvärme har gjort att våra tidigare planer på återvinning av värmeöverskottet har kunnat infrias genom de tekniska lösningar som Stockholm Exergi kunnat erbjuda oss. Tillsammans sparar vi både energi och pengar, säger Christer Thönell.