Sänkt energiskatt på el för mindre datacenter

I Regerings promemoria som presenterades idag föreslås att skattenedsättningen för förbrukning av el i datorhallar utvidgas. Detta genom att kravet på att anläggningens sammanlagda installerade effekt sänks till 0,1 megawatt. Från och med den 1 januari 2017 gäller en lägre skattenivå om 0,5 öre per kilowattimme för el som förbrukas i datacenter med en installerad effekt för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar på minst 0,5 megawatt, benämnda datorhallar.

Även en sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till datorhallar samt på hjälpförbrukning av el vid leverans till bl.a. datorhallar föreslås.

Läs hela regerings miljö- och energiskattepaket inför höstbudgeten