Seminarium om Öppen fjärrvärme

”Vill du sälja din värme till oss?” var temat för seminarium som Fortum Värme bjöd in till 14 mars för att prata om planerna kring Öppen fjärrvärme.

Drygt 70 kunder och andra intressenter fick under seminariet höra vad Öppen fjärrvärme innebär och hur vi vill utveckla värmemarknaden tillsammans med våra kunder. Initiativet grundar sig i att vi på Fortum vill skapa en ny marknad för återvunnen energi i Stockholm. Öppen fjärrvärme innebär att våra kunder ska kunna sälja sin överskottsvärme till oss. Genom att ta vara på energi som annars skulle gå förlorad kan vi tillsammans med kunderna skapa miljönytta och ekonomiska vinster för alla inblandade.

Under 2012 kommer vi att bedriva ett pilotprojekt med ett 20-tal kunder för att tillsammans med dem utveckla ekonomiska och tekniska lösningar så att vi senare ska kunna driva det här i större skala. Ett flertal kunder har redan visat intresse att delta i piloten och det välbesökta seminariet i onsdags visar att det finns en nyfikenhet för initiativet. Ulla Hamilton (http://ullahamilton.se/) medverkade på seminariet och lyfte fram fjärrvärmen som möjliggörare av Stockholms förbättrade klimat de senaste 20 åren och bidragande till stadens utnämning till Europas miljöhuvudstad 2010. Hon poängterade även att Fortum Värmes planerade investeringar i ny och förbättrad kraftvärmeproduktion är avgörande för att staden ska nå sina mål i miljöprogrammet till 2015. Läs hennes kommentar om Öppen fjärrvärme här (http://ullahamilton.se/2012/03/14/oppen-fjarrvarme-borsdag-och-parkering/)