Seminarium – Öppen fjärrvärme för livsmedelsbutiker

Öppen fjärrvärme i saluhall

Onsdag 5 juni arrangerar vi ett halvdagsseminarium med temat Öppen fjärrvärme för livsmedelsbutiker. Vi kommer då att diskutera vilka lärdomar vi har dragit i pilotprojektet Öppen Fjärrvärme.

Särskilt fokus kommer att läggas på att diskutera förutsättningar för lönsam värmeåtervinning från livsmedelsbutiker, saluhallar och kyl/fryslager till fjärrvärmenätet. Alla som vill veta mer om hur vi tillsammans kan ta vara på överskottsvärme som annars skulle gå förlorad är välkomna till seminariet.

Seminariet hålls på Piperska Muren på Scheelegatan 14 i Stockholm onsdag 5 juni kl 8.30–13.00 med avslutande lunch. Mejla din anmälan till eva.hook-lundberg@partners.fortum.com senast den 28 maj. Meddela eventuella allergier eller andra kostönskemål. OBS! Antalet platser är begränsat.

Se inbjudan till seminariet

Välkomna!

 

Program

8.30-9.00Registrering
9.00-9.20Öppen Fjärrvärme – Från demonstrationsprojekt till skalbar modell
Mattias Ganslandt, projektledare Öppen Fjärrvärme
9.20-9.40Tekniska lösningar för värmeåtervinning till fjärrvärmenätet
Henrik Enström, VD för Termoekonomi och CTO Öppen Fjärrvärme
9.40-10.00Stockholms livsmedelsbutiker och deras läge i förhållande till fjärrvärmenätet
Gunilla Rönnholm, analytiker på CELEC
10.00-10.15Kaffe
10.15-10.45Transkritiska system för livsmedelskyla
Anders Ek, KF
10.45-11.00Energieffektiva livsmedelsbutiker
Lars Blom, KF
11.00-11.15Fortum Värmes värmeåtervinningserbjudande efter pilotprojektet
Per Gullbrand, chef för Produkter och Tjänster på Fortum Värme
11.15-12.00Besök på Coop Rådhusets Öppen fjärrvärmeanläggning
Guidning av Anders Ek och Lars Blom, KF
12.00-13.00Lunch