SmartSthlm uppmärksammar att allt fler bostäder värms genom värmeåtervinning från datahallar

I en artikel från i måndags, 28 augusti uppmärksammar SmartSthlm att ytterligare ett datacenter, GleSYS i Västberga, sedan en tid tillbaka anslutit sig till Stockholms fjärrvärmenät. Överskottsvärmen från datacentret räcker till för att täcka uppvärmningsbehovet för värma upp över 1 000 lägenheter i närområdet.

GleSYS är endast ett av flera datacenter som på senare tid anslutit sig till fjärrvärmenätet. Läs hela SmartSthlms artikel om hur värmeåtervinning från datacenter värmer staden

SmartSthlm är en blogg som handlar om arbetet med att göra Stockholms stad smartare och mer uppkopplad. Här kan du läsa om arbetet med digital förnyelse och utveckling och om alla de insatser som görs för att nå visionen Stockholm världens smartaste stad till år 2040. Läs mer om SmartSthlm