Snart klart för värmeåtervinning i GleSYS datahall i Västberga

Nu är installationen i full gång. Från och med juni kommer GleSYS att återvinna överskottsvärmen från sin datahall i Västberga till Fortum Värmes fjärrvärmenät. Målsättningen är att på sikt leverera en värmeeffekt upp mot 1 MW och därmed årligen värma upp mot motsvarande 1000 lägenheter i närområdet.

Anslutningsledning till fjärrvärmenätet är färdigställd och värmepumparna installeras i skrivande stund hos GleSYS i Västberga. Leveransstart av anläggning är planerad till mitten av juni.

Genom Öppen Fjärrvärme kan värme- och kylanläggningar utnyttjas mer effektivt och gör det möjligt för företag som GleSYS att omvandla kostnader till intäkter. Genom att öppna upp sitt nät för handel med överskottsenergi, och samtidigt ta tillvara på värme som annars skulle gått förlorad, har Fortum Värme lagt grunden för nästa generations urbana energisystem och den hållbara staden.

Projektet med värmeåtervinning genom datahallen i Västberga sker inom ramen för EU-projektet GrowSmarter. GrowSmarter är ett projekt som främjar satsningar för hållbara städer, där förutom Stockholm, Köln och Barcelona deltar.