Stockholm stad skriver om smart lösning för värmeåtervinning i Slakthusområdet