Storskalig värmeåtervinning från serverhallar kan värma en tredjedel av Stockholm

Fortum Värmes initiativ att attrahera internationella IT-jättar till Stockholm uppmärksammas av SVT:s Stockholmsnyheter.

2016 byggs den första megahallen för servrar i Stockholm där storskalig värmeåtervinning från serverhallar tillämpas. Med hallens strategiska placering i Hjorthagen, i nära anslutning till Värtaverket kommer överskottsvärmen att ledas in direkt på fjärrvärmenätet och tillvaratas för uppvärmning av stadens bostäder.

Ytterligare ett 20-tal platser i Stockholm som lämpar sig för etablering av datahallar har identifierats och utreds för närvarande. Visionen är att kunna tillvarata överskottsvärme från serverhallar som tillsammans genererar värme motsvarande en tredjedel av stadens fjärrvärmeproduktion. Affärsmodellen Öppen Fjärrvärme ger stora möjligheter att bygga gröna datahallar i Stockholm.
Se hela inslaget på SVT Play​